Transport

Effektiva transporter för din och mijlöns skull

HEAB’s verksamhetsområde transporter omfattar anläggningsbilar och lastväxlare. Vi utför även specialtransporter med trailers över hela Sverige och har tillstånd för transporter av farligt avfall.

Kontakta mig gärna för mer information:
Mikael Lind, Transportledare | 070-542 30 02