Mark och anläggning

Erfarenhet och kompetens

Genom åren har vi haft totalansvar för mark- och anläggningsarbetet vid ett stort antal husbyggnationer, industribyggnationer, plattsättningar, uppsättning av stängsel och grindar, parkanläggningar, vägar och gator samt VA-arbeten mm. HEAB kan med sin långa erfarenhet och kompetens se till att materielen och utrustningen blir rätt och att arbetsmetoderna i varje ensklit fall är de optimala. Vi kan erbjuda projektering, kallkylering och utsättning på arbetsplatsen.

Kontakta mig gärna för mer information:
Anders Karlsson| 072-531 22 62