Bergproduktion

Ballastmaterial

Hesselius Entreprenad AB kan leverera egetproducerat ballastmaterial från våra två bergtäckter i Kristinehamns närområde.

Kontakta mig gärna för mer information: 
Per Hesselius | 070-542 30 86