Miljö & Kvalitet

Hesselius Entreprenad AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy utgör grunden för en hållbar utveckling och innefattar ett åtagande inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Alla anställda inom Hesselius Entreprenad AB omfattas av policyns viljeinriktning och den styr även vårt åtagande mot intressenters behov och förväntningar.

Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö för alla anställda och samarbetspartners. Genom förebyggande arbete och lagefterlevnad minskar vi vår miljöbelastning.

Vi erbjuder kundanpassade optimala lösningar gällande uthyrning av entreprenadmaskiner, tillverkning och leverans av bergmaterial, markentreprenader och transport. Våra kunder ska känna förtroende för alla medarbetare inom företaget.

Vi skall arbeta för en ständig förbättring inom företaget. Dels genom omvärldsbevakning, systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildningar. Säkerhetsmedvetandet är högt och genomsyrar hela organisationen.

Arbetsglädje och hälsa är viktiga förutsättningar för en stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas.

Vår policy är tillgänglig för allmänheten.